send link to app

Tasteline Recept


4.0 ( 0 ratings )
참고 라이프 스타일
개발자: apegroup AB
비어 있는

Hos Tasteline hittar du cirka 300 speciellt utvalda recept på mat och drinkar.

Recepten är uppdelade i 14 kategorier, t.ex. snabbt, GI, fredagstipset och drinkar.

Du kan välja ut recept för att skapa din egen favoritlista och om du inte kan bestämma dig finns en slumpgenerator. Recepten kan också omvandlas till en inköpslista där man enkelt kan bocka av, lägga till eller ta bort ingredienser.

Applikationen kräver ingen uppkoppling så du har alltid tillgång till din receptsamling.

At Tasteline you will find about 300 specially selected recipes for food and drinks.